Bulgaristan Türklerinin Özgür Sesi
YORUM

KULAĞIMIZA KÜPE OLSUN! [03 Ekim 2012]

Tarihi bir gerçektir ki, kimliğine, dinine, diline, alfabesine ve kültürüne sahip çıkmamış yüzlerce millet, millet olarak dünya haritasından silinmiştir. Bir sözle büyük balıklara yem olmuşlardır.

Biz Bulgaristan Türk’leri olarak, ardımıza dönüp yakın geçmişimize bir baktığımızda aynı yolun yolcusu olduğumuzu görmedik miydi?! Geçen asrın son 25 yılını (1975-2000) bizlerden kim unutabilir? O yıllarda, Anadilimiz Türkçe okunması yasaklandı. Bir emirle Türkçe basının son verilmesinin ardından, silah gücüyle 1985-89 “Soya Dönüş” (Bulgarlaştırma) yıllarında Anadilimiz Türkçe bir MERHABA 10 leva değerinde değil miydi?! Sokak ortasında kesilen o para cezasını birer dilsiz gibi ödemedik mi? Ödedik! Kesilen makbuzları, birer hatıra olarak hala ceplerimizde taşıyoruz.

O karanlık, demir perdeli yıllarda sabırlı bir millet olduğumuzu kanıtladık. Bazı ülkelerde olduğu gibi en kötüsünü (silaha sarılmasını) düşünmedik. Zamanın olgunlaşmasıyla hak ve özgürlüğümüzü istemek için, barışçıl bir şekilde meydanlarda sesimizi yükselterek dünyaya duyurduk. Ülkemize demokrasinin gelmesinde en büyük payı verdik!

Demokrasinin ilk günlerinde hak ve özgürlüğümüzü isterken, günlük Türkçe basın da istemiştik. Maalesef, kesilen tırnak ucu kadar verilen basın hakkımızdan yararlanamadık. Nedenini bir başkalarına sormak gerek.

Son yıllarda bazıları kendi girişim ve çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ne yazık ki, onlardan çokları ekonomik kriz süzgecine takılarak, geçemediler. Ayakta kala kala aylık ve birkaç ayda bir çıkan bir iki dergi ve bir Kırcaali Haber gazetesi kaldı. Gazetemiz aylık, iki haftada bir derken haftalık yayın hayatına başladı. Bunun başlıca sebebi siz okuyucuların gazetemize gösterdiğiniz ilgiden oldu. Bölgesellikten çıkarak ulusal bir yayın haline geldi. Balkan ülkelerinde izlenen ve her sayısı sabırsızlıkla beklenen bir gazete haline geldi.

Hali hazırda yurtiçi ve yurtdışı muhabirlerimizin okuyucular arasında azimli çalışmaları meyvelerini vermekte. Onların sayesinde gazetemizin tirajı aydan aya artmaktadır. Kırcaali muhabirimiz Resmiye Mümün’e, Sofya muhabirimiz İsmail Köseömer’e, Şumnu’dan muhabirimiz Fevzi Ehliman’a, Yunanistan Gümülcine muhabirimiz Rodop Rüzgarı dergisi sahibi sayın İbrahim Baltalı’ya sonsuz şükranlarımızı arz ederken, kalemlerinin hiç durmamasını dilemekteyiz.

Evet, sayın okuyucularımız, devlet azınlıklarının basınına yüz çevirmiş durumda, ilgilendiği de yok zaten. Durum böyleyken, biz kendi kendimize sahip çıkmazsak, yabancı biri bizleri işaret parmağıyla gösterip, alay eder düşüncesindeyim. Bu üzücü hale düşmemek bizim elimizde. Ülkemizde sayısı bir elin parmaklarından az Anadilimiz Türkçe çıkan basına abone olarak destek vermek boyun borcumuz olmalı.
Özellikle, beş yıldır aralıksız, hiç kesintisiz, haftanın her Çarşamba günü beklediğimiz Kırcaali Haber gazetesine 15 Ekim’den itibaren abone olarak onun yaşatılmasında katkımız olacağına inanıyorum.

Destek dedim de, geçenlerde Filibeli dostlarımla bir sohbette azınlıkların basını söz konusu oldu. Aramızdan biri yaşamış olduğu bir olayı anlattı. “Yıllar önce usta demirci bir Ermeni yanında çırak olarak çalışıyordum. Bir sabah, henüz iş başı yapmamıştık ki, usta cebinden beş leva para çıkardı ve bana, ‘Git karşıdaki bizim kilisenin bayisinden Ermenice bir gazete al. Paranın üstünü orada bırak’ dedi. Gazeteyi alıp getirdim. Usta, gazetenin sayfalarına bile bakmadan dün yaptığımız bir baltayı sarıp sarmaladı ve bekleyen müşteriye verdi. Müşteri gittikten sonra neden okumadan baltayı sardığını sordum. O da şöyle gözlerimin içine baktı baktı da, ‘Gazeteyi okumak önemli değil, onu destekleyip yaşatmak marifet’ dedi. Şimdi onun sözlerine hak veriyorum.”

Dostumun anlattıkları hala uğul uğul kulaklarımda. Bu Ermeni asılı vatandaşın dedikleri kulağımıza küpe olup, gelecek nesillere bile ders olacağı umudundayım.

Durhan ALİ
Kırcaali Haber Gazetesi
Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı

Durhan ALİ

DİGERLERİ
Diğerleri: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   

« GERİ DÖN

All Rights Reserved © 2006-2020    "SENİ MEDYA" FİRMASI